Court jurisprudences

II FSK 2666/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629115 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

V SA/Wa 581/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629108 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I GZ 386/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629110 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II GSK 5744/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629105 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

I SA/Kr 825/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629107 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

II GSK 3815/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629104 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

II FSK 3056/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629103 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I OSK 80/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629102 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II GSK 3268/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629095 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I OSK 2940/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629097 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

II FSK 1203/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629096 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II FSK 2699/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629092 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 835/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629093 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

II FSK 3088/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629091 - wyrok z dnia 9 listopada 2018 r.

II FSK 3047/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629089 - wyrok z dnia 9 listopada 2018 r.

I OSK 1044/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629079 - wyrok z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Kr 942/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629088 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II GSK 3629/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629085 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

II FSK 71/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629086 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II OSK 2758/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629084 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I GSK 2224/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629082 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Kr 783/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629083 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

II FSK 3247/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629077 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I SA/Kr 855/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629078 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

II FSK 1322/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629076 - wyrok z dnia 9 listopada 2018 r.

II SA/Bd 958/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2629072 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I SA/Wa 904/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629071 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

I OSK 40/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629069 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II FSK 1101/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629064 - wyrok z dnia 9 listopada 2018 r.

I SA/Kr 728/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629068 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

I GSK 2411/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629066 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I OSK 3650/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629067 - postanowienie z dnia 9 listopada 2018 r.

II SA/Lu 578/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2629065 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

IV U 633/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2629054 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

IV U 648/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2629053 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I C 648/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 2629052 - wyrok z dnia 10 grudnia 2018 r.

IV U 541/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2629063 - wyrok z dnia 14 lutego 2019 r.

IV U 403/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2629062 - wyrok z dnia 11 lutego 2019 r.

I C 531/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 2629051 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

IV U 628/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2629059 - wyrok z dnia 5 lutego 2019 r.

IV U 600/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2629058 - wyrok z dnia 11 lutego 2019 r.

IV U 842/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2629057 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

IV U 716/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2629061 - wyrok z dnia 21 stycznia 2019 r.

IV U 740/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2629056 - wyrok z dnia 7 lutego 2019 r.

I C 1797/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2629050 - wyrok z dnia 14 lutego 2019 r.

IV U 504/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2629055 - wyrok z dnia 12 lutego 2019 r.

I C 1899/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2629049 - wyrok z dnia 18 lutego 2019 r.

I C 1792/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2629048 - wyrok z dnia 12 lutego 2019 r.

IV Ka 650/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2629044 - wyrok z dnia 3 grudnia 2018 r.

I C 390/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Oleśnie

LEX nr 2629043 - wyrok z dnia 7 lutego 2019 r.

IV Ka 742/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2629047 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

IV Ka 620/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2629045 - wyrok z dnia 7 grudnia 2018 r.

II K 757/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2629042 - wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.

I Ns 111/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Słubicach

LEX nr 2629040 - postanowienie z dnia 4 września 2018 r.

I C 914/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2629034 - wyrok z dnia 26 października 2017 r.

III Ca 678/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2629035 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I C 1280/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2629038 - wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r.

I C 444/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2629037 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

IV U 638/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2629036 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2016 r.

III Ca 691/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2629033 - postanowienie z dnia 6 lutego 2019 r.

I C 747/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2629031 - wyrok z dnia 14 marca 2018 r.

XIV K 258/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2629029 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

I C 1025/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2629032 - wyrok z dnia 11 października 2017 r.

I C 4343/15 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2629030 - wyrok z dnia 17 listopada 2017 r.

IX U 471/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2629026 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

IX U 1536/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2629028 - wyrok z dnia 26 listopada 2018 r.

IX U 1438/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2629027 - wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r.

IX U 1152/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2629025 - wyrok z dnia 19 listopada 2018 r.

IX U 1441/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2629024 - wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r.

IX U 1192/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2629023 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

IX U 1063/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2629022 - wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.

IX U 1491/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2629021 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.