47143/06, Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji. Stosowanie kontroli niejawnej przez organy władzy wykonawczej., ZAKHAROV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 4 grudnia 2015 r. 47143/06 Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji. Stosowanie kontroli niejawnej przez organy władzy wykonawczej.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.