Court jurisprudences

V KO 95/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151023 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V P 19/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3164438 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1089/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124712 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1275/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173830 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1347/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173816 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1355/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157235 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1671/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173868 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1857/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173825 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 606/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173948 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 635/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173808 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 647/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173965 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 648/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173879 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 722/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162187 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V U 308/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3153261 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XI GC 730/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3104064 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XI Ka 627/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3167760 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XIV C 653/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3101454 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XIV U 1040/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3115734 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XIV U 1060/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3115720 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XVII AmE 28/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3127297 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XXIV C 2329/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3112607 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

2882/05, KARAGÖZ v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

2984/05, BAŞARAN v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

36493/17, ŞIK v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

41760/09, KAPLAN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 listopada 2020 r.

45185/17, MKRTCHYAN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 listopada 2020 r.

46458/13, BAYRAM v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

75414/10, KURBAN v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

77043/12, KOCAMAN v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I ACa 1194/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3160216 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I ACa 37/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3163016 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I ACa 394/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3147589 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

New I AGa 170/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3184397 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I C 1316/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3163485 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I C 449/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3115680 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I C 464/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3101604 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I C 542/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3101579 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I C 60/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3103777 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I C 957/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3164557 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I CSK 180/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082505 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

I CSK 251/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082660 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

I CSK 286/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3086202 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

I CSK 296/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087044 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

I CSK 302/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082617 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

I CSK 545/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082657 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

I Cz 270/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3101556 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

I DO 55/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093814 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

I FSK 1389/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179934 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I FSK 1752/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151972 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I FSK 1930/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2021/3/47 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I FSK 1984/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116499 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I FSK 2027/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157280 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I FSK 25/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152124 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I FSK 29/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179856 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I FSK 448/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157360 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I FSK 46/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152065 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II AKa 103/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3153363 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II AKa 246/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3105384 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II Ca 1030/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3105256 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II CSK 213/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3114864 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II CSK 477/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082394 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II FSK 1318/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124657 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II FSK 1328/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152081 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II FSK 1397/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151952 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II FSK 1398/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3085968 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II FSK 1831/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3109516 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II FSK 1928/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152197 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.