Court jurisprudences

II SA/Wa 458/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643741 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

VI SA/Wa 1313/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643736 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

II SA/Wa 527/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643739 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

II SA/Wa 833/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643735 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

II SA/Wr 359/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2643734 - postanowienie z dnia 2 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1271/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643733 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

II FSK 2662/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643730 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1567/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643732 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

II SA/Wa 449/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643737 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I OSK 3253/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643729 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

I OSK 3466/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643728 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

I OSK 743/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643723 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I OSK 3555/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643724 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II GSK 4938/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643721 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

I GSK 1101/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643717 - wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r.

II FSK 3708/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643720 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I GSK 1271/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643716 - wyrok z dnia 7 lutego 2019 r.

II OSK 440/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643715 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

I GSK 959/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643712 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I GSK 994/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643711 - wyrok z dnia 7 lutego 2019 r.

I FSK 300/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643708 - wyrok z dnia 15 stycznia 2019 r.

I OW 174/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643710 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I GSK 1167/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643706 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I GSK 1084/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643703 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I GSK 1259/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643701 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II FSK 3468/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643702 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

I SA/Wa 739/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643699 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

II SAB/Wa 732/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2643698 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r.

II OSK 344/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643696 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I FSK 1799/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643694 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1040/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2643693 - wyrok z dnia 15 stycznia 2019 r.

I GSK 1019/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643692 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I GSK 917/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643690 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.

II FSK 265/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643691 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

II FSK 2647/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643687 - wyrok z dnia 15 stycznia 2019 r.

II OSK 328/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643686 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

II FSK 2495/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643681 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 765/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2643682 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

IV SA/Po 873/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2643680 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

IV SA/Po 878/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2643679 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

II GSK 5052/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643677 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 604/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2643676 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

I SA/Kr 1307/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2643666 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I GSK 1157/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643665 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I GSK 974/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643664 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

I GSK 3515/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643663 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

I FSK 289/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643659 - wyrok z dnia 20 grudnia 2018 r.

I GSK 1054/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643660 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 886/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2643658 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2019 r.

I OSK 3169/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643655 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

IV SA/Po 719/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2643654 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r.

I GSK 3480/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643653 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.