Court jurisprudences

I OSK 2368/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643103 - wyrok z dnia 6 marca 2019 r.

I FZ 92/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643105 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I GZ 87/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643091 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II SA/Rz 291/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2643087 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Rz 294/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2643085 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II OSK 978/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643084 - wyrok z dnia 6 marca 2019 r.

II SA/Po 272/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2643062 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

II SPP/Po 32/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2643080 - postanowienie z dnia 13 marca 2019 r.

I OZ 306/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643061 - postanowienie z dnia 4 kwietnia 2019 r.

I GSK 314/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643060 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I GSK 313/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643078 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I OSK 1069/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643072 - wyrok z dnia 5 marca 2019 r.

I GSK 323/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643071 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SPP/Po 31/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2643069 - postanowienie z dnia 13 marca 2019 r.

I SA/Bk 1216/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2643067 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

III SAB/Po 17/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2643077 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SA/Gl 140/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2643074 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

II SA/Sz 285/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2643057 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I GSK 357/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643031 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

I SAB/Rz 9/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2643029 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 2367/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643045 - wyrok z dnia 6 marca 2019 r.

I GSK 331/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643038 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I GSK 337/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643054 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

I GSK 340/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643035 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

I FZ 56/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643033 - postanowienie z dnia 8 marca 2019 r.

III SAB/Po 25/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2643050 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I OSK 2365/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643025 - wyrok z dnia 6 marca 2019 r.

II SA/Lu 680/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2643047 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

I GSK 336/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643032 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.