Court jurisprudences

II GSK 5051/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653612 - wyrok z dnia 21 lutego 2019 r.

I SA/Kr 1100/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2653550 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

I FSK 1034/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653557 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

VI SA/Wa 36/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653556 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

II FSK 2577/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653553 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

II GSK 1864/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653548 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

II FSK 324/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653551 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

V SA/Wa 924/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653546 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

II FSK 721/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653549 - wyrok z dnia 8 lutego 2019 r.

II SAB/Wa 663/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653547 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

VI SA/Wa 2287/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653544 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I FSK 512/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653543 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

II FSK 405/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653610 - wyrok z dnia 8 lutego 2019 r.

I OSK 2122/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653605 - wyrok z dnia 12 lutego 2019 r.

I OSK 396/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653607 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II FSK 527/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653604 - wyrok z dnia 28 lutego 2019 r.

54091/13, BRAKA v. ALBANIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r.

30496/09, ŞAYIK v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r.

19434/10, ASLAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r.

62392/11, TÜMER v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II GSK 2617/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653602 - wyrok z dnia 5 marca 2019 r.

21715/10, SAYAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r.

54172/08, SALUR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II FSK 389/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653542 - wyrok z dnia 7 lutego 2019 r.

45008/08, TUTAR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r.

80544/12, ALIAJ v. ALBANIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I OSK 434/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653600 - wyrok z dnia 22 lutego 2019 r.

35819/09, AKTAŞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r.

49428/12, BAYRAM v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r.

52310/12, EYE v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r.

58853/11, TÜRE v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r.

19699/18, AKGÜN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r.

II FSK 104/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653541 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.