Court jurisprudences

III SA/Wa 142/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173936 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1731/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3095367 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1915/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3089082 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1916/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3089151 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1923/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173853 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1926/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3085913 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1948/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173820 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 206/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162231 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 235/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173877 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 252/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3092933 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 692/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167054 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 706/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157228 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 830/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3109732 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 839/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157221 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 910/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3179920 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 996/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3179949 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 999/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3179901 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SAB/Gd 111/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3087929 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SAB/Gd 76/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3086070 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SAB/Kr 132/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3092539 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SO/Gl 15/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3084101 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SO/Gl 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3084107 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III UK 472/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3090042 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III UK 509/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092578 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II K 242/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3159538 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II K 910/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3101513 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II Ka 225/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce

LEX nr 3159322 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 1292/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173837 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 1575/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157283 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 1698/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3097891 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 1965/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152103 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 1977/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157355 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 2608/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151984 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 2743/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089623 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 2884/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152075 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 2978/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124801 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 2979/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152084 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 3084/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151960 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 446/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173867 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 518/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173803 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II OW 178/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157381 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OZ 1006/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152211 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OZ 1012/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3097970 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OZ 1018/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089033 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OZ 1020/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3109688 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OZ 1024/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3098062 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OZ 806/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3098033 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Bd 894/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089394 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Bd 901/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089591 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Gd 740/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3103965 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Gl 1672/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3095929 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Gl 698/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109222 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Gl 709/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3100772 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Gl 716/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3114061 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Gl 72/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3108851 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Gl 759/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3114008 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Gl 781/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3114160 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Gl 784/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3114224 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Gl 816/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3100603 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Gl 824/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3097801 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Gl 839/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109319 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.