45219/06, Prawo do wolności osobistej. Zasadność i warunki stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania., KAUCZOR v.... - OpenLEX

45219/06, Prawo do wolności osobistej. Zasadność i warunki stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania., KAUCZOR v. POLSKA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 lutego 2009 r. 45219/06 Prawo do wolności osobistej. Zasadność i warunki stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.