Court jurisprudences

II SA/Ol 630/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3097955 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Ol 681/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3095364 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Ol 752/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3094816 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Ol 756/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3109208 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Ol 778/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3085907 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Ol 779/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3089890 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Op 298/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3082969 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Po 821/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179851 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Rz 1182/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3087600 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Rz 1234/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3087504 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Rz 832/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3116460 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Rz 866/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3109410 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Rz 867/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3152000 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 478/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3097904 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 506/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3087519 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 569/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3087555 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 577/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3114090 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 588/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3097838 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 590/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3095959 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 660/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3095972 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 671/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3152088 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 682/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3152157 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 707/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3109146 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 718/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3109739 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 722/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3124662 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 723/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3114133 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 727/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3124656 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 731/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3109544 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 772/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3116401 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 778/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3100765 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Sz 894/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3087590 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Wa 1373/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3103972 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Wa 1421/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162136 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Wa 436/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152025 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Wa 523/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157322 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Wa 614/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098037 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Wa 631/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157324 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Wa 698/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3151977 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Wa 714/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157347 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SA/Wa 836/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124689 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Bd 52/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089451 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Gd 76/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3086135 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Kr 125/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106357 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Kr 131/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3124782 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Lu 103/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3116492 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Lu 90/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089896 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Lu 99/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3116486 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Sz 53/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3106666 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Sz 93/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3157305 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Sz 97/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3124790 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 248/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152059 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 437/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3114265 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 596/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106433 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SAB/Wr 47/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3089729 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SO/Po 3/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179829 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II SO/Po 5/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179880 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II W 577/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3120019 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

I KK 59/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3153480 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I KK 67/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3124990 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I Ns 227/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3095489 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I Ns 233/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 3130448 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I Ns 300/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 3101638 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I OSK 1254/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3114215 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

I OSK 2231/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092541 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I OW 205/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092530 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I OW 212/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092474 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I OW 214/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092528 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I OW 232/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093302 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I OZ 937/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093746 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I OZ 938/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093630 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I OZ 939/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093615 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I OZ 940/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093679 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I OZ 987/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093235 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I PK 181/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083044 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I PK 190/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083069 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I PK 206/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083021 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I PK 210/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3090041 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

I PK 213/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3090048 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.