Court jurisprudences

I GSK 3385/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677620 - wyrok z dnia 20 marca 2019 r.

I SA/Gd 887/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2677617 - postanowienie z dnia 4 czerwca 2019 r.

II SO/Kr 2/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2677614 - postanowienie z dnia 29 maja 2019 r.

I SA/Gd 818/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2677609 - postanowienie z dnia 4 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 770/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2677612 - postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.

III SA/Kr 887/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2677606 - postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.

II OSK 1178/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677605 - wyrok z dnia 21 marca 2019 r.

I SA/Kr 1221/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2677607 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 890/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2677598 - postanowienie z dnia 4 czerwca 2019 r.

II SA/Gl 30/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2677596 - wyrok z dnia 26 kwietnia 2019 r.

II OSK 3166/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677594 - wyrok z dnia 20 marca 2019 r.

I SA/Gd 768/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2677592 - postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 769/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2677589 - postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 510/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2677582 - postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.

III SA/Po 104/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2677586 - postanowienie z dnia 4 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 819/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2677585 - postanowienie z dnia 4 czerwca 2019 r.

III SA/Gd 374/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2677580 - postanowienie z dnia 4 czerwca 2019 r.

II OSK 1331/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677578 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 888/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2677568 - postanowienie z dnia 4 czerwca 2019 r.

I CZ 123/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2677512 - postanowienie z dnia 22 maja 2019 r.

I NO 55/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2677511 - postanowienie z dnia 17 maja 2019 r.

I CZ 33/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2677510 - postanowienie z dnia 22 maja 2019 r.

IV KK 270/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2677507 - postanowienie z dnia 30 maja 2019 r.

I DSK 9/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2677503 - postanowienie z dnia 17 maja 2019 r.

II PO 2/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2677502 - zarządzenie z dnia 16 maja 2019 r.

II OSK 967/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677950 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.