Court jurisprudences

I FSK 1330/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167280 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

I FSK 1955/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3122058 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

I FSK 374/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3096005 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

I FSK 728/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173782 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

I FZ 191/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3086127 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

I FZ 209/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3085926 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

I FZ 249/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3086154 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

I FZ 252/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3086119 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

II CNP 14/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093810 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

II CO 244/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3097176 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

II CO 245/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3095008 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

II CO 246/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093806 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

II Co 767/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

LEX nr 3101658 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

II CSK 217/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3097160 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

New II CSK 273/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093483 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

II CSK 288/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093478 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

II CSK 330/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093776 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

II CSK 95/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3097179 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

II FSK 2047/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3114262 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

II FSK 2069/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3097977 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

II FSK 2097/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3097846 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

II FSK 876/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167187 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

II GSK 1280/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3097819 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

II GSK 1316/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3097833 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

II GSK 1337/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3109631 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

II GSK 4212/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3109000 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

II GSK 566/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3108979 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

II GSK 651/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093300 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

II GSK 730/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3098079 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

II GSK 942/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3109199 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

III C 2940/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3166319 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

III Ca 1634/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3112285 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

III CNP 19/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3115566 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

III CO 71/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3095784 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

III CSK 100/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3115570 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

III CSK 108/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093792 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

III CSK 112/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3094982 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

III CSK 114/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3093789 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

III CSK 133/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093796 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

III CSK 140/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3094997 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

III CZP 12/20 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2021/4/25 - uchwała z dnia 27 listopada 2020 r.

III CZP 83/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2021/4/26 - uchwała z dnia 27 listopada 2020 r.

III KK 344/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3153407 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

III KK 348/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2021/1/2 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

III KO 39/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169013 - postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r.

III SA/Gl 358/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3100667 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

III SA/Gl 437/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3100570 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

III SA/Gl 446/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3095899 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.