Court jurisprudences

III SA/Kr 1015/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086057 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 1232/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085894 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 1245/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085914 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 207/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3087505 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 347/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098094 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 369/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3114228 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 669/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3103994 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 714/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083281 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 736/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086037 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 774/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3097936 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 775/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3097835 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 776/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098048 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 880/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3109585 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 881/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3108876 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 922/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098080 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 987/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086000 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Kr 997/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086108 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Lu 144/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3097859 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Lu 393/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3106400 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Lu 501/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3173973 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 119/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3157340 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 169/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3162146 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 170/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3157316 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 173/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3152150 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 174/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3151982 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 175/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3157299 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 176/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3151968 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 179/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3152018 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 194/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3151926 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 246/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3151916 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 380/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179879 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 393/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179913 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 571/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3162148 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 601/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3162235 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 602/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3151933 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 614/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3180764 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Po 685/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3162178 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1234/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3114151 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 142/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173936 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1731/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3095367 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1915/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3089082 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1916/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3089151 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1923/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173853 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1926/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3085913 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1948/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173820 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 206/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162231 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 235/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173877 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 252/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3092933 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 692/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167054 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 706/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157228 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 830/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3109732 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 839/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157221 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 910/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3179920 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 996/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3179949 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SA/Wa 999/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3179901 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SAB/Gd 111/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3087929 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SAB/Gd 76/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3086070 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

III SAB/Kr 132/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3092539 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SO/Gl 15/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3084101 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III SO/Gl 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3084107 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III UK 472/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3090042 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

III UK 509/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092578 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II K 242/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3159538 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II K 910/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3101513 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II Ka 225/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce

LEX nr 3159322 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 1292/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173837 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 1575/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157283 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 1698/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3097891 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 1965/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152103 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 1977/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157355 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 2608/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151984 - wyrok z dnia 26 listopada 2020 r.

II OSK 2743/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089623 - postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r.