44460/16, Prawo do poszanowania mienia. Ograniczenia działalności gospodarczej podmiotu gospodarczego wynikające z realizacji prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej., O’SULLIVAN MCCARTHY MUSSEL DEVELOPMENT LTD v. IRLANDIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 czerwca 2018 r. 44460/16 Prawo do poszanowania mienia. Ograniczenia działalności gospodarczej podmiotu gospodarczego wynikające z realizacji prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.