Court jurisprudences

I CSK 8/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684834 - postanowienie z dnia 17 czerwca 2019 r.

II CO 97/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684831 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

II UK 178/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684830 - postanowienie z dnia 22 maja 2019 r.

I PK 167/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684828 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

IV KK 79/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684826 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2019 r.

IV KK 180/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684823 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2019 r.

I UK 265/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684820 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

III KK 32/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684817 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2019 r.

II KO 57/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684812 - zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2019 r.

III KK 324/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684811 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

IV CSK 607/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684809 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

V KK 175/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684807 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2019 r.

I PK 238/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684802 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

IV KK 261/18, Opis czynu z art. 107 k.k.s. - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2684800 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

IV CSK 598/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684797 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I PK 171/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684795 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

IV KO 51/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684784 - postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.

I UK 363/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684790 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I UK 266/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684783 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I UK 268/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684782 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

II DO 3/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684766 - postanowienie z dnia 4 czerwca 2019 r.

I NSP 22/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684779 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2019 r.

I PK 170/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684787 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

V CO 134/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684785 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I UK 80/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2684777 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I CSK 6/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684775 - postanowienie z dnia 17 czerwca 2019 r.

IV CSK 606/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684771 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I PK 175/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684769 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I PK 166/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684767 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

V KK 222/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684765 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

II UK 210/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684762 - postanowienie z dnia 17 czerwca 2019 r.

I UK 345/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684760 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

III UZ 25/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684758 - zarządzenie z dnia 17 czerwca 2019 r.

III KK 106/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684757 - postanowienie z dnia 23 maja 2019 r.

II DO 4/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684751 - postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.

V KO 38/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684752 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

V KS 12/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2684748 - wyrok z dnia 6 czerwca 2019 r.

I UK 273/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684754 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I CSK 792/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684746 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2019 r.

II KO 41/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684737 - postanowienie z dnia 17 czerwca 2019 r.

II AKz 776/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2019/4/30 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II AKa 175/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2018/4/29-30 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II AKz 665/18, Postanowienie uzupełniające. - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2018/4/21 - postanowienie z dnia 26 września 2018 r.

II AKz 660/18, Zabezpieczenie majątkowe. - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2018/4/17 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

SK 12/16 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/26 - postanowienie z dnia 15 maja 2019 r.

Ts 67/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/124 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Ts 67/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/123 - postanowienie z dnia 12 października 2018 r.

XXVII Ca 1414/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2684424 - wyrok z dnia 19 kwietnia 2016 r.

XXVII Ca 3888/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2684423 - wyrok z dnia 3 stycznia 2017 r.

XXVII Ca 1481/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2684420 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2016 r.

XXVII Ca 1560/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2684422 - wyrok z dnia 15 lipca 2016 r.

XXVII Ca 1903/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2684418 - wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r.

XXVII Ca 3647/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2684402 - wyrok z dnia 9 czerwca 2017 r.

XXVII Ca 3353/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2684401 - wyrok z dnia 20 października 2016 r.

XXVII Ca 4041/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2684400 - wyrok z dnia 30 maja 2017 r.