Court jurisprudences

II GSK 1129/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2679098 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I GZ 164/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2679101 - postanowienie z dnia 31 maja 2019 r.

II GSK 1087/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2020/5/69 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

II GSK 283/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2679097 - wyrok z dnia 5 czerwca 2019 r.

IV SAB/Po 20/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2679095 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

IV SA/Gl 1029/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2679094 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I GZ 172/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2679086 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r.

III SA/Kr 464/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2679085 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r.

II SA/Rz 231/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2679077 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r.

I OSK 2407/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2679254 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

II SA/Rz 236/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2679072 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r.

III CSK 201/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2679063 - wyrok z dnia 29 maja 2019 r.

I CSK 683/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679062 - postanowienie z dnia 30 maja 2019 r.

II CSK 524/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679050 - postanowienie z dnia 19 kwietnia 2019 r.

II CSK 523/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679058 - postanowienie z dnia 19 kwietnia 2019 r.

IV CSK 503/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679044 - postanowienie z dnia 10 maja 2019 r.

I DO 20/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679042 - postanowienie z dnia 10 maja 2019 r.

I DSK 4/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679041 - postanowienie z dnia 23 maja 2019 r.

III CO 58/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679040 - postanowienie z dnia 24 maja 2019 r.

IV CSK 502/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679039 - postanowienie z dnia 10 maja 2019 r.

IV KK 69/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2679037 - wyrok z dnia 16 maja 2019 r.

V CSK 514/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679027 - postanowienie z dnia 10 maja 2019 r.

IV CSK 506/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679032 - postanowienie z dnia 10 maja 2019 r.

II CSK 521/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679026 - postanowienie z dnia 19 kwietnia 2019 r.

II PO 2/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679023 - zarządzenie z dnia 24 maja 2019 r.

V CSK 543/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679017 - postanowienie z dnia 30 maja 2019 r.

V CSK 525/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679010 - postanowienie z dnia 29 maja 2019 r.

IV KK 168/19, Ocena zasadności kasacji - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679008 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I DSK 3/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679005 - postanowienie z dnia 7 maja 2019 r.

II DSI 4/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2679004 - postanowienie z dnia 14 maja 2019 r.

I PK 61/17 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2678994 - zarządzenie z dnia 10 czerwca 2019 r.

T-537/17, DE LOECKER v. ESDZ - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/82/51 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.

T-603/18 R, ZE v. PARLAMENT EUROPEJSKI - Postanowienie Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/44/75 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

T-632/16, HAEBERLEN v. ENISA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/82/46 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.