Court jurisprudences

III SAB/Gd 41/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2687185 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

III SA/Kr 70/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2687183 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II FSK 615/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687176 - wyrok z dnia 9 maja 2019 r.

II GSK 591/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687181 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II GZ 117/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687173 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II FSK 1644/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687172 - wyrok z dnia 9 maja 2019 r.

III SA/Wa 959/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2687169 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 248/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2687168 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I OZ 507/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687159 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2019 r.

I OSK 1173/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687165 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2019 r.

II GSK 2317/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687163 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II FSK 1398/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687149 - wyrok z dnia 9 maja 2019 r.

II GZ 112/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687146 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II OSK 717/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687154 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

III SA/Lu 345/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2687151 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I GZ 150/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687145 - postanowienie z dnia 17 maja 2019 r.

II SA/Op 169/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2687141 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Ol 62/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2687132 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

I OSK 2453/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687133 - wyrok z dnia 7 maja 2019 r.

II FZ 315/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687135 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2019 r.

II FZ 390/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687139 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II FSK 1613/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687125 - wyrok z dnia 8 maja 2019 r.

I OSK 2458/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687126 - postanowienie z dnia 22 marca 2019 r.

I OSK 1418/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687123 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I GZ 151/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687122 - postanowienie z dnia 17 maja 2019 r.

I GSK 973/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687115 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

III SAB/Kr 41/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2687113 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II OZ 470/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687110 - postanowienie z dnia 31 maja 2019 r.

I GZ 155/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687106 - postanowienie z dnia 22 maja 2019 r.

II OSK 1410/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687105 - postanowienie z dnia 28 maja 2019 r.

I OSK 3582/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687096 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

III SA/Gd 322/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2687103 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

II SA/Sz 1220/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2687100 - postanowienie z dnia 14 czerwca 2019 r.

III SAB/Łd 18/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2687099 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I GSK 980/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687093 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II FSK 2045/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687090 - wyrok z dnia 9 maja 2019 r.