Court jurisprudences

II K 3/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2682507 - wyrok z dnia 27 maja 2019 r.

II K 501/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

LEX nr 2682506 - wyrok z dnia 21 lutego 2019 r.

III SA/Gd 214/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2682502 - postanowienie z dnia 17 czerwca 2019 r.

II SA/Kr 489/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2682498 - postanowienie z dnia 14 czerwca 2019 r.

II SA/Rz 218/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2682495 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Ke 463/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2682494 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2019 r.

I SPP/Bk 31/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2682487 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SAB/Po 31/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2682476 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

II SA/Gl 51/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2682488 - wyrok z dnia 26 kwietnia 2019 r.

III SA/Łd 495/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2682491 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 371/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2682469 - postanowienie z dnia 14 czerwca 2019 r.

III SA/Łd 498/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2682474 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

II SA/Ol 689/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2682472 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

II SA/Rz 429/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2682459 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 768/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2682462 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 256/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2682455 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2019 r.

II OSK 1763/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2682460 - wyrok z dnia 28 maja 2019 r.

I SA/Lu 257/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2682439 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2019 r.

II SO/Sz 6/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2682450 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r.

I SA/Ke 464/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2682448 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 139/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2682430 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.