Court jurisprudences

II GSK 4883/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683263 - wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r.

I OZ 124/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683258 - postanowienie z dnia 22 lutego 2019 r.

I FSK 229/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683257 - postanowienie z dnia 22 lutego 2019 r.

II GSK 1943/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683255 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SAB/Wa 333/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2683252 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I FZ 319/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683250 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

I OSK 702/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683249 - wyrok z dnia 21 lutego 2019 r.

I SA/Wr 544/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2683247 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II SO/Wa 47/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2683242 - postanowienie z dnia 19 listopada 2018 r.

II FSK 3618/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683240 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

II OSK 2916/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683237 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

II OSK 1947/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683231 - wyrok z dnia 21 lutego 2019 r.

I SA/Wa 941/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2683230 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

III SA/Wa 69/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2683227 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 989/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683223 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

II FSK 468/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683222 - wyrok z dnia 20 lutego 2019 r.

I FZ 316/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683221 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

II FSK 3224/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683217 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SO/Wa 51/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2683219 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II OSK 3396/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683218 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 r.

I SA/Kr 266/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2683216 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II FSK 264/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683211 - wyrok z dnia 6 lutego 2019 r.

II GSK 4750/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683210 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

II OSK 3302/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683209 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 r.

III SA/Wa 2834/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2683204 - postanowienie z dnia 2 stycznia 2019 r.

II OSK 139/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683203 - wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.

I SA/Wr 413/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2683199 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II OSK 3312/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2683198 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 r.

III SA/Wa 2405/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2683197 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I C 307/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2683113 - wyrok z dnia 13 grudnia 2017 r.

I C 525/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2683111 - wyrok z dnia 21 września 2016 r.

I C 67/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2683110 - wyrok z dnia 8 grudnia 2016 r.

I C 217/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2683112 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I Ca 7/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2683098 - postanowienie z dnia 8 maja 2019 r.

I C 325/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2683109 - wyrok z dnia 24 stycznia 2018 r.

II AKa 104/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2683096 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

III RC 10/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łowiczu

LEX nr 2683094 - wyrok z dnia 3 czerwca 2019 r.

I C 76/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 2683108 - wyrok z dnia 29 marca 2019 r.

II W 562/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2683107 - wyrok z dnia 26 września 2018 r.

I C 190/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2683105 - wyrok z dnia 14 maja 2019 r.

I C 380/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2683106 - wyrok z dnia 16 maja 2019 r.

I Ns 1074/14 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2683104 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I Ca 110/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2683103 - wyrok z dnia 8 maja 2019 r.

I Ca 114/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2683102 - wyrok z dnia 8 maja 2019 r.

I Ca 167/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2683100 - wyrok z dnia 15 maja 2019 r.

I Ca 27/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2683099 - wyrok z dnia 15 maja 2019 r.

I C 56/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2683101 - wyrok z dnia 24 maja 2019 r.