Court jurisprudences

I SA/Po 313/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2691355 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

II SA/Rz 33/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2691351 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Sz 399/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2691358 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2019 r.

V SA/Wa 663/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2691287 - postanowienie z dnia 14 czerwca 2019 r.

I SA/Wr 295/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2691246 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Op 203/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2691282 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Sz 298/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2691278 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2019 r.

II SA/Sz 323/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2691262 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

II SA/Ol 363/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2691253 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II SO/Wa 17/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2691249 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2019 r.

III SA/Po 745/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2691263 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

I SA/Sz 854/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2691271 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2019 r.

II SA/Łd 229/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2691974 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 169/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2691973 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SPP/Po 2/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2691242 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

II SA/Wr 779/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2691965 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 278/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2690592 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

III SAB/Wa 1/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2690577 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 308/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2690561 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 320/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2690563 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Wa 666/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2690556 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.