Court jurisprudences

II SA/Po 544/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179771 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SA/Po 789/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179726 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SA/Wa 493/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3109233 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SAB/Kr 143/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106620 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SAB/Po 137/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3092302 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SAB/Po 138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3089726 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 29/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113849 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 30/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3109349 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 31/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113877 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 32/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113583 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 33/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113747 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 34/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094837 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 35/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3095260 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 36/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3095348 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 37/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3093657 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 38/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3093008 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 10/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3089237 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 266/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087640 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 443/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093405 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 454/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087610 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 465/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087653 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 466/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087626 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 9/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087651 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I Ns 141/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie

LEX nr 3105283 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I Ns 972/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3101392 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1232/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088800 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1399/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3087897 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1432/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088806 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1442/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088805 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1455/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088807 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 899/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3094964 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 900/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3094823 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 901/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3094969 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 902/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3094906 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.