Court jurisprudences

II SA/Bd 909/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3095670 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Gd 688/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3085986 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Gl 1038/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3095901 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Gl 1039/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3095936 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Gl 1251/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3082598 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Gl 1279/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3082596 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Gl 449/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109416 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Gl 567/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3114100 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Gl 589/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3106481 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Gl 674/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109187 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Gl 695/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3106356 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Gl 704/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3106368 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Gl 714/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109382 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Gl 76/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109507 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ke 631/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3095671 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ke 684/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3109077 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ke 710/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3106413 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ke 744/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3098032 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ke 829/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3097933 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ke 849/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3093281 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ke 899/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3106429 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Kr 1036/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3157284 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Kr 1106/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3093259 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Kr 1115/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3162088 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Kr 432/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3157304 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Kr 758/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106560 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Kr 921/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3167156 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Kr 933/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3108877 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Kr 942/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3093299 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Lu 230/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3157349 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Lu 257/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3124693 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Lu 261/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3152239 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Lu 262/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3152020 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Lu 548/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3151971 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Łd 745/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082954 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ol 377/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3082806 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ol 592/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3089893 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ol 639/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108829 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ol 675/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3095602 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ol 688/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3093245 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ol 701/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3093240 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ol 702/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3097929 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ol 707/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3095724 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ol 746/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3109506 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Ol 768/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3082900 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Op 244/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3082225 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Op 257/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3116453 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Op 275/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3089743 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Op 280/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3109234 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Op 300/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3095895 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Op 307/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3082253 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Rz 1062/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3094887 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Rz 1063/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3094940 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Rz 1119/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3083210 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Rz 879/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3106486 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Rz 903/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3109118 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Rz 978/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3116431 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Wa 1132/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152226 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Wa 1174/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152156 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Wa 1241/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116429 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Wa 1493/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152164 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Wa 2246/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3114039 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Wr 257/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152233 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SA/Wr 331/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3114094 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II SAB/Gd 95/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3082950 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.