Court jurisprudences

II FZ 592/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082309 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 1076/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082311 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 147/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152218 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 242/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3087529 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 3002/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3108869 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 3003/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3095718 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 3349/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116487 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 3914/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100740 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 3915/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100681 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 3987/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106460 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 4097/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3109525 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 4103/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3086010 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 445/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100734 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 495/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3087514 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 5/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3087601 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 520/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116369 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 533/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3108927 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 56/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3087566 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 567/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3087533 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 584/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100643 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 614/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093224 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GSK 65/18, Kara pieniężna. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093231 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

II GW 57/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094963 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II GW 59/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083275 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II GZ 337/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082323 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II GZ 338/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082240 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II GZ 339/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082289 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II GZ 341/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082300 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

II GZ 343/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082318 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III Ca 1145/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3112283 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III Ca 1248/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3109819 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III CSK 84/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3115541 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III PK 114/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082529 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III PK 114/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083018 - zarządzenie z dnia 24 listopada 2020 r.

III PK 115/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083053 - zarządzenie z dnia 24 listopada 2020 r.

III PK 124/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082467 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III PK 129/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082647 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III RC 152/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kole

LEX nr 3165807 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Gd 1104/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3082305 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Gd 661/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3085940 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Gl 364/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3116482 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Gl 381/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3100696 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Gl 426/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109200 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Gl 436/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092472 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Gl 469/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109589 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Gl 486/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092520 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Gl 496/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109663 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Gl 581/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109210 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Gl 586/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109056 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Gl 590/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109034 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 1020/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082813 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 1165/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082787 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 1166/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082976 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 1218/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082943 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 1355/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082821 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 265/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3116389 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 356/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082845 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 519/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3089010 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 638/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083270 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 755/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086149 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 826/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3095290 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 831/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083303 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 835/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3108887 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 859/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3100748 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 894/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3114124 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 973/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082761 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Kr 988/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082880 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Lu 493/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3116364 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Łd 361/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3109593 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Łd 562/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3087941 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Łd 630/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3108933 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Łd 650/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3092503 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Łd 658/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3116419 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Łd 676/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3095366 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Łd 681/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3106422 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

III SA/Łd 682/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3114289 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.