Court jurisprudences

I FSK 809/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2689414 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

I ACa 1169/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2674379 - wyrok z dnia 19 września 2013 r.

II FSK 1237/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2694198 - wyrok z dnia 16 maja 2019 r.

II OZ 482/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2689516 - postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 355/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2689417 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I GSK 97/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2688655 - wyrok z dnia 14 maja 2019 r.

I ACa 1167/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2672344 - wyrok z dnia 14 lutego 2013 r.

I GSK 584/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2694862 - wyrok z dnia 31 maja 2019 r.

II GSK 325/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2695762 - wyrok z dnia 23 maja 2019 r.

I ACa 1064/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2672767 - wyrok z dnia 16 stycznia 2013 r.

I GSK 37/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693143 - wyrok z dnia 9 maja 2019 r.

I OSK 2250/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2694867 - wyrok z dnia 15 maja 2019 r.

VIII Pa 273/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2689099 - wyrok z dnia 29 marca 2019 r.

I ACa 1072/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2674264 - wyrok z dnia 8 stycznia 2013 r.

IV KO 4/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2695662 - zarządzenie z dnia 10 lipca 2019 r.

IV CSK 89/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2695660 - postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r.

IV CSK 65/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2695636 - postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r.

IV CSK 64/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2695605 - postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r.

IV KO 118/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2695256 - zarządzenie z dnia 4 lipca 2019 r.

VIII GC 217/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2692618 - wyrok z dnia 26 kwietnia 2019 r.

II C 1180/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2691074 - wyrok z dnia 17 maja 2019 r.

II FSK 743/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2697106 - postanowienie z dnia 18 lipca 2019 r.

II SPP/Po 95/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2697105 - postanowienie z dnia 16 lipca 2019 r.

II FSK 740/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2697097 - postanowienie z dnia 18 lipca 2019 r.

II SA/Ke 456/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2697098 - postanowienie z dnia 12 lipca 2019 r.

II FPP 2/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2697095 - postanowienie z dnia 18 lipca 2019 r.

II FSK 2033/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2697091 - wyrok z dnia 28 maja 2019 r.

II SA/Lu 163/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2697088 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

I OZ 584/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2697085 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II FZ 375/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2697084 - postanowienie z dnia 19 lipca 2019 r.

I SA/Ol 463/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2697075 - postanowienie z dnia 17 lipca 2019 r.

II SA/Wr 286/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2697073 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Op 508/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2697070 - postanowienie z dnia 19 lipca 2019 r.

II GSK 524/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2697067 - wyrok z dnia 5 lipca 2019 r.

II SA/Wr 288/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2697061 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.