Court jurisprudences

I GSK 128/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692344 - wyrok z dnia 17 maja 2019 r.

I GSK 2492/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692342 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 1245/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692336 - wyrok z dnia 17 maja 2019 r.

I FSK 438/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692328 - wyrok z dnia 30 maja 2019 r.

II FSK 1176/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692333 - wyrok z dnia 26 marca 2019 r.

IV SAB/Wr 74/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2692331 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I GSK 222/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692330 - wyrok z dnia 21 maja 2019 r.

I GSK 998/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692329 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 2470/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692324 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

II GSK 5633/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692319 - wyrok z dnia 24 maja 2019 r.

II FSK 1091/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692313 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II FSK 3345/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692312 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 1699/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692316 - wyrok z dnia 17 maja 2019 r.

II FSK 1733/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692309 - wyrok z dnia 17 maja 2019 r.

II GSK 851/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692310 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II GSK 2045/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692303 - wyrok z dnia 3 lipca 2019 r.

II FSK 2119/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692300 - wyrok z dnia 5 czerwca 2019 r.

I CSK 85/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692280 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

IV KK 41/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692278 - postanowienie z dnia 8 maja 2019 r.

III PK 48/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/6/50 - wyrok z dnia 9 maja 2019 r.

II UK 52/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2692274 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

I CSK 619/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692270 - postanowienie z dnia 9 maja 2019 r.

I CSK 406/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2692269 - wyrok z dnia 10 maja 2019 r.

I CSK 81/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692268 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

II PK 215/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692262 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II PK 37/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2692260 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

III UK 277/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692266 - postanowienie z dnia 24 maja 2019 r.

I CSK 683/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692265 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

I CSK 47/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692264 - postanowienie z dnia 3 lipca 2019 r.

II CSK 10/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692263 - postanowienie z dnia 4 lipca 2019 r.

I CSK 82/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692259 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

II CSK 24/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692257 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

III CO 81/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692252 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

IV KK 112/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692255 - postanowienie z dnia 9 maja 2019 r.

I CSK 630/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692253 - postanowienie z dnia 10 maja 2019 r.

II CSK 18/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692249 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

I CSK 618/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692247 - postanowienie z dnia 9 maja 2019 r.

I PK 172/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692246 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

I CSK 56/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692245 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

II KO 27/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692239 - postanowienie z dnia 8 maja 2019 r.

I CO 51/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692235 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

IV CSK 632/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692244 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

IV KK 32/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692242 - postanowienie z dnia 8 maja 2019 r.

I PK 131/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692237 - postanowienie z dnia 8 maja 2019 r.

I CSK 49/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692236 - postanowienie z dnia 3 lipca 2019 r.

I CSK 217/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2692234 - wyrok z dnia 10 maja 2019 r.

I CSK 699/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692233 - postanowienie z dnia 27 maja 2019 r.

I CSK 628/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692224 - postanowienie z dnia 10 maja 2019 r.

V CO 109/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692222 - postanowienie z dnia 13 maja 2019 r.

I CSK 64/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692221 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

I CO 33/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692219 - postanowienie z dnia 10 maja 2019 r.

IV CSK 43/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692232 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

III UK 292/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2692230 - postanowienie z dnia 24 maja 2019 r.