Court jurisprudences

II Ca 491/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2693391 - wyrok z dnia 22 września 2016 r.

II K 582/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2693407 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

II Ca 785/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2693392 - wyrok z dnia 7 grudnia 2015 r.

VIII U 535/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2693390 - wyrok z dnia 14 czerwca 2019 r.

II C 292/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2693389 - wyrok z dnia 7 maja 2019 r.

I C 2277/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2693387 - wyrok z dnia 22 maja 2019 r.

VIII K 1782/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2693388 - wyrok z dnia 4 czerwca 2019 r.

VIII K 161/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2693385 - wyrok z dnia 5 czerwca 2019 r.

I C 1640/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2693386 - wyrok z dnia 29 maja 2019 r.

VII Ka 254/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2693406 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

VII Ka 179/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2693405 - wyrok z dnia 28 marca 2019 r.

I C 413/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2693384 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I C 1319/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2693383 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

II FSK 16/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693378 - wyrok z dnia 7 maja 2019 r.

I GSK 419/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693376 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 398/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693375 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

I GSK 475/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693372 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

II FSK 1463/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693373 - wyrok z dnia 8 maja 2019 r.

II FSK 278/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693365 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II GSK 1780/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693359 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I GSK 476/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693355 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I GSK 415/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693354 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

II GSK 613/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693352 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

IV SAB/Po 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2693350 - postanowienie z dnia 27 lutego 2019 r.

II FSK 2711/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693338 - wyrok z dnia 8 maja 2019 r.

I GSK 551/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693336 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

II GSK 822/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693334 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II FSK 1165/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693325 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 1065/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2693324 - postanowienie z dnia 12 lutego 2019 r.

I GSK 90/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693331 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

30670/15, BRKIĆ v. SERBIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 czerwca 2019 r.

4329/14, NOWAK v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 czerwca 2019 r.

52516/13, P.O. v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 czerwca 2019 r.

46507/16, KULIK v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 czerwca 2019 r.

4435/14, NYC v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 czerwca 2019 r.