Court jurisprudences

II SA/Lu 610/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3087936 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SA/Łd 425/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3087551 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SA/Ol 668/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3088932 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SA/Op 308/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3086944 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SA/Op 312/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3087559 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SA/Po 3/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3089822 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SA/Po 483/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3089792 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SA/Po 760/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3089753 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SA/Po 787/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3089829 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SA/Po 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179646 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SA/Po 801/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179780 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SA/Po 806/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3089832 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SA/Rz 784/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3121918 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SAB/Kr 142/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106640 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SAB/Lu 116/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3088958 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.

II SAB/Łd 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3092389 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r.