Court jurisprudences

I NSP 172/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144793 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

New I NSZ 9/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083051 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I OSK 1177/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173795 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I OSK 1292/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173956 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I OSK 1367/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167249 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I OSK 1458/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173807 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I OSK 1472/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116383 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I OSK 2119/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173882 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I OSK 2938/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167182 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I OW 152/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167174 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I OW 153/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167239 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I OW 154/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173885 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I OW 155/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3085982 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I OW 156/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3086049 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I OW 157/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173796 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I OZ 973/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167208 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I OZ 974/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167060 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I OZ 977/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089106 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I OZ 979/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089021 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Bd 236/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3086126 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Bd 421/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3114217 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Bd 475/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3100599 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Bd 523/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3086068 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Bd 619/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089541 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Bd 678/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3086099 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 1031/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3089129 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 142/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3114108 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 143/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3114014 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 1498/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3089165 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 1612/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3086055 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 1726/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3086030 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 325/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3114252 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 326/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3114041 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 542/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3113995 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 553/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3109043 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 646/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3089812 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 647/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3089724 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 807/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3100676 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 808/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3100733 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 809/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3100777 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gd 810/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3100661 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gl 650/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109092 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gl 719/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3109479 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Gl 720/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3106667 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Ke 271/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3086131 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Ke 409/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3086158 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

New I SA/Kr 1038/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179915 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

New I SA/Kr 1076/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179891 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

New I SA/Kr 1077/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179845 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

New I SA/Kr 1078/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179858 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Kr 1103/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086115 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Kr 1104/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085994 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Kr 1131/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086133 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Kr 1132/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085899 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Kr 1133/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086013 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

New I SA/Kr 1135/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179907 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

New I SA/Kr 1136/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179914 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

New I SA/Kr 1137/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179932 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Kr 1365/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085976 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Kr 672/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152100 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Kr 741/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086039 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

I SA/Kr 749/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3114154 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.