Court jurisprudences

1849/08, DELINA v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

62947/16, BARSKYY v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

8824/09, EL KHOURY v. NIEMCY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

68125/14, WETJEN I INNI v. NIEMCY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

41198/17, SAMARDŽIĆ v. SERBIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

12045/06, ICHTIGIAROGLOU v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

25400/06, AMATI I INNI v. WŁOCHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

62356/09, POGHOSYAN v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

50043/14, KOVYAZIN v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

17709/14, BANDALAC v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

2204/07, GUKOVYCH v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

33643/03, TIKHAK v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

15101/13, PETROVIĆ v. SERBIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

17722/02, DEMIRCI v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

73700/17, MARKO v. SŁOWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

56699/11, F.O. v. WIELKA BRYTANIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

55565/00, SOLTYSYAK v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

37725/15, MIRON v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

7152/08, DOGAN ALTUN v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

23532/14, DAINELIENĖ v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

25228/09, BORSAN v. RUMUNIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

2213/15, KOSTURSKI v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

11640/16, RADOVIK v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

61464/15, SOKOLOV I INNI v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

35522/04, STAVROPOULOS v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

Ts 16/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/149 - postanowienie z dnia 9 maja 2019 r.

Ts 13/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/148 - postanowienie z dnia 22 maja 2019 r.

Ts 13/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/147 - postanowienie z dnia 4 lutego 2019 r.

Ts 3/19 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/145 - wyrok z dnia 14 marca 2019 r.

III SA/Po 421/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2700524 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

I SA/Łd 448/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2700515 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

I SA/Łd 328/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2700509 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I SA/Ke 156/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2700507 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

I OSK 191/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700501 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

I OSK 1679/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700498 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

II GSK 139/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700496 - wyrok z dnia 24 maja 2019 r.

II SA/Gd 223/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2700495 - postanowienie z dnia 24 lipca 2019 r.

II OSK 1306/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700490 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II GSK 3876/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700487 - wyrok z dnia 24 maja 2019 r.

I SA/Rz 468/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2700489 - postanowienie z dnia 29 lipca 2019 r.

II OSK 1337/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700486 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 83/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2700484 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.