Court jurisprudences

II GSK 505/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705999 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 827/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2706004 - wyrok z dnia 25 czerwca 2019 r.

II GSK 1533/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705996 - wyrok z dnia 4 lipca 2019 r.

II KK 164/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2705976 - postanowienie z dnia 30 lipca 2019 r.

C-657/18, HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA v. TY - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Dz.U.UE.C.2019/280/12 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

III AUa 828/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2672806 - wyrok z dnia 12 września 2012 r.

III AUa 761/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2674294 - wyrok z dnia 20 czerwca 2013 r.

III AUa 694/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2672985 - wyrok z dnia 23 listopada 2017 r.

III AUa 655/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2672685 - wyrok z dnia 28 czerwca 2012 r.

III AUa 654/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2672677 - wyrok z dnia 26 czerwca 2012 r.

III AUa 1916/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2674239 - wyrok z dnia 24 maja 2013 r.

III AUa 1576/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2672663 - wyrok z dnia 26 marca 2013 r.

III AUa 1555/11 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2674828 - wyrok z dnia 29 czerwca 2012 r.

III AUa 1350/11 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2674268 - wyrok z dnia 18 września 2012 r.

V ACa 235/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2674481 - wyrok z dnia 16 maja 2013 r.

I C 1833/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2705936 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 693/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2705935 - wyrok z dnia 26 kwietnia 2019 r.

IV U 1360/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2705938 - wyrok z dnia 16 maja 2019 r.

I C 1267/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2705934 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 1424/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2705933 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I C 1087/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2705931 - wyrok z dnia 5 lipca 2019 r.

I C 717/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2705932 - wyrok z dnia 2 maja 2019 r.

II K 601/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2705930 - wyrok z dnia 17 lipca 2019 r.

II K 317/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2705929 - wyrok z dnia 17 lipca 2019 r.

II K 75/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2705928 - wyrok z dnia 23 lipca 2019 r.

II K 147/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2705927 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

VI Ga 543/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2705923 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

V Ca 156/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2705922 - postanowienie z dnia 30 lipca 2019 r.

III RC 41/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2705926 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

III RC 229/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2705925 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I C 135/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

LEX nr 2705924 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

V Ca 269/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2705920 - wyrok z dnia 30 lipca 2019 r.

VI Ga 577/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2705921 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

X C 3182/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705919 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

X C 3771/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705918 - wyrok z dnia 7 grudnia 2018 r.

X C 3730/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705917 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

X C 2414/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705915 - wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r.

X C 4334/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705916 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

X C 4151/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705914 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

X C 3491/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705909 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

X C 4254/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705913 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

X C 3648/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705912 - wyrok z dnia 7 grudnia 2018 r.

X C 1914/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705911 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

X C 3638/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705910 - wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r.

X C 4363/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705908 - wyrok z dnia 20 lutego 2019 r.

X C 3897/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705904 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

X C 3698/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705903 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III Ca 200/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2705900 - wyrok z dnia 4 czerwca 2019 r.

X C 3469/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705907 - wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r.

X C 3666/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705906 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

X C 3437/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705905 - wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r.

X C 3786/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2705902 - wyrok z dnia 18 stycznia 2019 r.

III Ca 267/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2705901 - wyrok z dnia 25 lipca 2019 r.

III Ca 110/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2705899 - wyrok z dnia 7 grudnia 2018 r.

A.029-65/18 - Decyzja Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

OSASz 2019/2/173-181 - decyzja z dnia 14 maja 2018 r.

II AKzw 713/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

OSASz 2019/2/30-33 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

II AKa 242/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

OSASz 2019/2/7-29 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

II OSK 1959/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705869 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I GZ 240/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705867 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2019 r.

II FSK 1265/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705865 - wyrok z dnia 7 maja 2019 r.

I OSK 2871/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705864 - wyrok z dnia 9 maja 2019 r.

II GSK 1239/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705863 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.