Court jurisprudences

SK 5/19 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/42 - wyrok z dnia 17 lipca 2019 r.

XV Ca 853/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2700151 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

XIII Ga 1260/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2700144 - wyrok z dnia 14 czerwca 2019 r.

IV Ka 545/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2700146 - wyrok z dnia 18 lipca 2019 r.

VIII Gz 103/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2700145 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2019 r.

XIII Ga 1543/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2700143 - wyrok z dnia 10 lipca 2019 r.

I C 332/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2700141 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

I C 288/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2700139 - wyrok z dnia 1 lipca 2019 r.

I C 305/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2700140 - wyrok z dnia 25 czerwca 2019 r.

II K 540/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu

LEX nr 2700138 - wyrok z dnia 27 grudnia 2018 r.

V GC 307/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2700134 - wyrok z dnia 21 maja 2019 r.

II K 865/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu

LEX nr 2700137 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

III K 55/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2700132 - wyrok z dnia 4 czerwca 2019 r.

II K 579/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu

LEX nr 2700136 - wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.

V GC 2338/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2700135 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.

VI Ka 1026/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2700133 - wyrok z dnia 8 maja 2019 r.

I C 833/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mogilnie

LEX nr 2700131 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I OZ 632/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700114 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

II OW 43/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700116 - postanowienie z dnia 23 lipca 2019 r.

II OZ 413/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700108 - postanowienie z dnia 14 maja 2019 r.

II OW 65/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700105 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II OW 68/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700104 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

I FSK 348/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700101 - wyrok z dnia 16 maja 2019 r.

VII SA/Wa 2067/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2700100 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

II OSK 1376/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700097 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I OZ 340/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700092 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I OSK 816/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700082 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II OW 62/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700084 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

I OSK 1951/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700074 - wyrok z dnia 24 maja 2019 r.

II SA/Kr 493/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2700072 - postanowienie z dnia 24 lipca 2019 r.

II OW 72/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700076 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Łd 306/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2700062 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

I OSK 1954/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700057 - wyrok z dnia 29 maja 2019 r.