Court jurisprudences

II AKa 89/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

KZS 2018/12/106 - wyrok z dnia 8 marca 2018 r.

II AKz 532/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

KZS 2018/12/100 - postanowienie z dnia 18 marca 2018 r.

39491/03, NAUMENKO v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

II AKa 207/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2018/4/16 - wyrok z dnia 5 lipca 2018 r.

II AKa 175/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2018/4/13 - postanowienie z dnia 9 listopada 2018 r.

II AKz 838/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2018/4/13 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

II AKa 267/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2683611 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II AKa 168/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

KZS 2018/12/98 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II AKa 88/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

KZS 2018/12/94 - postanowienie z dnia 31 lipca 2018 r.

II AKa 536/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

KZS 2018/12/93 - postanowienie z dnia 19 lipca 2018 r.

II AKa 74/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

KZS 2018/12/83 - postanowienie z dnia 9 maja 2018 r.

II AKa 446/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

KZS 2018/12/69 - postanowienie z dnia 10 lipca 2018 r.

II AKz 543/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2018/12/60 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

II AKz 352/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2018/12/58 - postanowienie z dnia 31 lipca 2018 r.

II AKa 136/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2018/12/50 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

III K 218/15 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2018/12/46 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

V K 19/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

KZS 2018/12/35 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

III KS 25/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

KZS 2018/12/30 - postanowienie z dnia 21 czerwca 2018 r.

III KK 318/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

KZS 2018/12/26 - postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r.

V AGa 41/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2018/4/34 - wyrok z dnia 28 czerwca 2018 r.

II AKz 788/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2018/4/25 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

II AKz 735/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2018/4/16-17 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

II AKz 821/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2018/10/15 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

II AKz 787/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2018/4/3 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

33498/04, PUTINTSEVA v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

36168/09, D'ALCONZO v. WŁOCHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

47533/99, SAVDA v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

46637/09, MALIMONENKO v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

53709/11, S.G. v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

42981/04, UYANIK v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

37413/06, DEL PEZZO v. WŁOCHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

29411/07, VURAL v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

34639/09, PAROUTSAS I INNI v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

67465/13, ROMEIKO I INNI v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

22558/07, DOMAZYAN v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

45791/13, FALZON v. MALTA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

61496/08, BĂRBULESCU v. RUMUNIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

1849/08, DELINA v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

62947/16, BARSKYY v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

8824/09, EL KHOURY v. NIEMCY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

68125/14, WETJEN I INNI v. NIEMCY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

41198/17, SAMARDŽIĆ v. SERBIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

12045/06, ICHTIGIAROGLOU v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

25400/06, AMATI I INNI v. WŁOCHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

62356/09, POGHOSYAN v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

50043/14, KOVYAZIN v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

17709/14, BANDALAC v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

2204/07, GUKOVYCH v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

33643/03, TIKHAK v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

15101/13, PETROVIĆ v. SERBIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

17722/02, DEMIRCI v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

73700/17, MARKO v. SŁOWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

56699/11, F.O. v. WIELKA BRYTANIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

55565/00, SOLTYSYAK v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

37725/15, MIRON v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

7152/08, DOGAN ALTUN v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

23532/14, DAINELIENĖ v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

25228/09, BORSAN v. RUMUNIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

2213/15, KOSTURSKI v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

11640/16, RADOVIK v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

61464/15, SOKOLOV I INNI v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 10 lipca 2019 r.

35522/04, STAVROPOULOS v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

Ts 16/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/149 - postanowienie z dnia 9 maja 2019 r.

Ts 13/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/148 - postanowienie z dnia 22 maja 2019 r.

Ts 13/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/147 - postanowienie z dnia 4 lutego 2019 r.