Court jurisprudences

P 3/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/43 - postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r.

P 16/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/44 - postanowienie z dnia 17 lipca 2019 r.

I OW 264/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700876 - postanowienie z dnia 12 lipca 2019 r.

II OSK 1548/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700875 - wyrok z dnia 9 maja 2019 r.

I OSK 2190/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700870 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

I SA/Op 84/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2700871 - postanowienie z dnia 30 lipca 2019 r.

I GSK 88/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700866 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

II OSK 1988/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700865 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

II FSK 3644/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700859 - wyrok z dnia 29 maja 2019 r.

I GSK 196/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700853 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

II GSK 1433/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700850 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

II SAB/Po 50/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2700855 - postanowienie z dnia 26 lipca 2019 r.

I OSK 3329/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700854 - postanowienie z dnia 12 lipca 2019 r.

II OSK 1438/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700844 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I OSK 2754/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700841 - postanowienie z dnia 4 lipca 2019 r.

II OSK 1634/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700836 - wyrok z dnia 14 czerwca 2019 r.

II SA/Po 423/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2700837 - postanowienie z dnia 26 lipca 2019 r.

I SA/Kr 457/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2700832 - postanowienie z dnia 30 lipca 2019 r.

I OSK 2042/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700831 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

II GSK 334/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700830 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 258/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2700826 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I GSK 613/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700824 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

I GSK 1440/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700823 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

II OSK 1614/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700818 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

I SA/Łd 456/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2700807 - postanowienie z dnia 29 lipca 2019 r.

I GSK 189/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700799 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

I GSK 3217/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700800 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

I GSK 182/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700797 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

I GSK 1692/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700790 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.