Court jurisprudences

V CSK 177/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2710509 - postanowienie z dnia 17 lipca 2019 r.

III K 228/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2707549 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

S 3/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/41 - postanowienie z dnia 17 lipca 2019 r.

Ts 220/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/144 - postanowienie z dnia 20 lutego 2019 r.

21884/05, AYGÜL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 stycznia 2012 r.

Ts 214/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/143 - postanowienie z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Ts 214/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/142 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

Ts 176/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/141 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

28309/07, PART KFT v. WĘGRY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2013 r.

37654/10, DYMMA v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2013 r.

30647/07, DONOS v. RUMUNIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2013 r.

8981/10, A. S. v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2013 r.

66819/10, MOURA v. PORTUGALIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2013 r.

Ts 70/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/155 - postanowienie z dnia 13 marca 2019 r.

Ts 70/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/156 - postanowienie z dnia 31 maja 2019 r.

Ts 76/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/157 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2019 r.

Ts 76/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/158 - postanowienie z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Ts 91/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/159 - postanowienie z dnia 7 marca 2018 r.

Ts 91/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/160 - postanowienie z dnia 7 maja 2019 r.

Ts 115/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/161 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

Ts 115/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/162 - postanowienie z dnia 30 maja 2019 r.

Ts 141/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/163 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

Ts 141/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/164 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

Ts 155/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/165 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III AUa 148/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2674356 - wyrok z dnia 10 grudnia 2013 r.

I CSK 317/16 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2711538 - wyrok z dnia 3 marca 2017 r.

I CSK 150/14 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2711521 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2015 r.

I CSK 135/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2711520 - postanowienie z dnia 2 marca 2015 r.

I CSK 131/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2711517 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2017 r.

I C 2249/31 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Gł. Sądownictwa 1932/4/253 - orzeczenie

I C 1609/23 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Zb.Urz..1925/0/37 - orzeczenie

C.III. 932/34 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Zb.Urz..1936/0/356 - orzeczenie

C.III. 210/38 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Zb.Urz..1939/0/157 - orzeczenie

C.III. 112/35 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Zb.Urz..1937/0/344 - orzeczenie

C.II. 460/38 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Nowa Palestra 1938/12/548 - orzeczenie

C.II. 3054/36 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Prz.Not. 1937/13-14/309 - orzeczenie

C.II. 2145/36 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Zb.Urz..1937/0/334 - orzeczenie

C.II. 2024/36 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Prz.Not. 1937/6/130 - orzeczenie

V CSK 526/16 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2710497 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2017 r.

V CSK 411/15 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2710489 - wyrok z dnia 2 marca 2016 r.

V CSK 285/12 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2710477 - wyrok z dnia 16 maja 2013 r.

V CSK 165/15 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2710472 - wyrok z dnia 6 października 2017 r.

Lu.C. 124/48 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Prz.Not. 1949/3-4/318 - orzeczenie

IV CZ 72/13 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2710283 - wyrok z dnia 13 września 2013 r.

IV CZ 16/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2710281 - postanowienie z dnia 30 maja 2017 r.

IV CSK 57/16 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2710273 - wyrok z dnia 27 listopada 2016 r.

IV CSK 470/14 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2710269 - wyrok z dnia 19 czerwca 2015 r.

IV CSK 414/15 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2710266 - postanowienie z dnia 30 maja 2017 r.

IV CSK 294/16 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2710256 - postanowienie z dnia 8 marca 2017 r.

IV CSK 134/14 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2710237 - wyrok z dnia 6 listopada 2013 r.

C.II. 1309/35 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Głos Adwokatów 1936/100 - orzeczenie

C.I. 2461/35 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Nowa Palestra 1936/11/524 - orzeczenie

C.I. 2355/33 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Gł. Sądownictwa 1935/1/66 - orzeczenie

C.I. 2343/35 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Zb.Urz..1936/0/425 - orzeczenie

C.I. 204/36 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Zb.Urz..1937/0/316 - orzeczenie

C.I. 1213/37 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Zb.Urz..1939/0/248 - orzeczenie