Court jurisprudences

II OSK 2073/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2712510 - postanowienie z dnia 30 lipca 2019 r.

II FSK 1926/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2712505 - wyrok z dnia 30 maja 2019 r.

I SA/Gd 1228/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2712502 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II FSK 2194/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2712499 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

71438/11, ERSIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 stycznia 2017 r.

III SAB/Kr 151/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2712500 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

42744/09, TIKIZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 stycznia 2017 r.

33148/15, SUKHOMLINOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2017 r.

36865/12, ŞAHIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 września 2017 r.

13582/13, DUDEK v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 października 2017 r.

5270/06, SHULUNOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 czerwca 2017 r.

50173/06, YASHIN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 26 września 2017 r.

53056/12, VASILE v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 listopada 2017 r.

II SA/Wr 440/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2712497 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II FSK 383/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2712496 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

72609/12, ZENIN v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 kwietnia 2017 r.

59522/10, PIBERNIK v. SŁOWENIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2017 r.

66876/09, KOZLOVY v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 26 września 2017 r.

48713/08, CAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 marca 2017 r.

47510/16, JURIŠ v. SŁOWACJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 listopada 2017 r.

43684/11, SIMION v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 września 2017 r.

58819/08, ARGUNOV v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 listopada 2017 r.

57088/09, ZENGIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 października 2017 r.

61966/12, POLAT v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 września 2017 r.

II FSK 2192/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2712492 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

48239/15, MIHAI v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 września 2017 r.

29426/09, KARAKAŞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 października 2017 r.

2788/12, ISHCHENKO v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 września 2017 r.

I SA/Gd 1229/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2712491 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.