Court jurisprudences

II GZ 115/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702455 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II FSK 2574/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702452 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

II OSK 1990/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702448 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I OW 230/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702444 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 249/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2702443 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

II SA/Gl 281/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2702436 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2019 r.

II OZ 562/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702435 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

II OZ 629/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702432 - postanowienie z dnia 15 lipca 2019 r.

I OW 258/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702433 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II OZ 561/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702277 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Op 189/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2702422 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 195/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2702418 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II GSK 3197/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702415 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I OW 64/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702413 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

I FSK 410/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702348 - wyrok z dnia 12 marca 2019 r.

II OSK 1543/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702346 - wyrok z dnia 16 maja 2019 r.

II FSK 321/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702423 - wyrok z dnia 23 maja 2019 r.

II OSK 1852/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702414 - postanowienie z dnia 3 lipca 2019 r.

II SA/Kr 465/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2702345 - postanowienie z dnia 29 lipca 2019 r.

I SA/Gl 748/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2702339 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2019 r.

I OPP 40/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702341 - postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r.

II FSK 1161/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702336 - wyrok z dnia 22 marca 2019 r.

II OSK 1835/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702334 - postanowienie z dnia 3 lipca 2019 r.

IV SA/Po 296/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2702269 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

I GSK 607/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702261 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 63/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2702265 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II OSK 1874/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702259 - wyrok z dnia 7 czerwca 2019 r.

II OSK 1881/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702256 - wyrok z dnia 7 czerwca 2019 r.

I OW 226/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702260 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

II OSK 1653/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702257 - wyrok z dnia 16 maja 2019 r.

I GSK 1375/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702255 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

II OSK 1996/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702250 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I FZ 100/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702253 - postanowienie z dnia 17 lipca 2019 r.

I OZ 663/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702239 - postanowienie z dnia 18 lipca 2019 r.

II FSK 3957/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702249 - wyrok z dnia 8 marca 2019 r.

II GZ 138/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702242 - postanowienie z dnia 18 lipca 2019 r.

IV SA/Po 1212/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2702237 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

I FSK 1074/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702236 - postanowienie z dnia 17 lipca 2019 r.

I OSK 2069/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702231 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

III SA/Kr 612/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2702235 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II SA/Gd 425/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2702233 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.