Court jurisprudences

II SAB/Kr 148/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106396 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SAB/Kr 156/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106492 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SAB/Łd 87/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3089089 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SO/Kr 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3109306 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 51/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173701 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

New II W 312/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3183822 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

I Ns 372/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3126746 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I ONP 9/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092376 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 111/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089698 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 112/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092317 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 66/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092337 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 67/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089850 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 69/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092382 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 71/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092325 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 72/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089770 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 89/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089700 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 95/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089763 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 1382/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179819 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 1456/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179738 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2152/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093326 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2153/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093209 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2154/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093227 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2155/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093287 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2156/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093266 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2157/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106688 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2158/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106409 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2234/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106582 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2235/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106493 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2243/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106388 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2733/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179645 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 3033/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179798 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 3381/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179681 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 3382/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179778 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 3974/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179754 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OW 167/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3109312 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OW 171/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124413 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OW 172/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149585 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OW 173/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149971 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OW 174/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106653 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OW 175/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3108826 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 1652/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3092350 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I SA/Ke 395/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3088996 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I SA/Ke 410/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3089112 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.