Court jurisprudences

II FSK 2984/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703384 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

II OZ 612/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703378 - postanowienie z dnia 30 lipca 2019 r.

II GSK 863/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703383 - wyrok z dnia 31 maja 2019 r.

II GZ 156/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703382 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 1071/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2703381 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II GSK 1646/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703380 - wyrok z dnia 24 maja 2019 r.

I SA/Bd 463/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2703375 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2019 r.

II GZ 155/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703374 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 160/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703373 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Op 276/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2703371 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II FSK 1801/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703368 - wyrok z dnia 29 maja 2019 r.

I OSK 1840/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703366 - wyrok z dnia 23 maja 2019 r.

II OSK 867/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2020/1/9 - wyrok z dnia 30 maja 2019 r.

II GZ 146/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703361 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Sz 591/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2703358 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II SA/Ol 516/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2703357 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 637/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2703352 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II OSK 1505/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703351 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

II GSK 1482/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703348 - wyrok z dnia 31 maja 2019 r.

II SA/Sz 1224/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2703347 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 659/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2703346 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 731/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703342 - postanowienie z dnia 29 lipca 2019 r.

III SAB/Gl 228/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2703341 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 126/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703338 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I FSK 119/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2020/4/53 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

II GZ 141/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703335 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I FZ 130/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703329 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 233/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2703328 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SO/Łd 4/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2703327 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 646/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2703325 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SA/Gd 443/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2703321 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 387/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2703318 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 554/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703316 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II GSK 334/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703309 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SO/Łd 3/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2703311 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 20/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2703307 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

II FSK 509/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703306 - wyrok z dnia 24 maja 2019 r.

V SA/Wa 888/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2703305 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II FSK 2478/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2020/6/86 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II OSK 1588/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703300 - wyrok z dnia 15 maja 2019 r.