Court jurisprudences

I OSK 1946/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714047 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

I SA/Rz 546/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2714048 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r.

II GSK 39/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714045 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

II SA/Bd 543/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2714219 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2019 r.

II GSK 865/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714043 - wyrok z dnia 31 maja 2019 r.

II FPP 1/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714049 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II FZ 474/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714240 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II FSK 1385/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714044 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 244/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2714018 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II FSK 3293/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713931 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

II FSK 2090/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713928 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

I OSK 1183/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713927 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 121/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713919 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 568/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2713917 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 199/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713915 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II FSK 631/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713913 - wyrok z dnia 5 czerwca 2019 r.

II SAB/Ke 27/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2713910 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

III SAB/Kr 66/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2713926 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1394/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2713907 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r.

I OZ 728/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713906 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II FSK 1873/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713905 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

I C 393/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2713565 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

III SA/Po 500/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2713488 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II OSK 1649/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713481 - wyrok z dnia 16 maja 2019 r.

II OSK 2005/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713466 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 426/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2713467 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r.

II FZ 550/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714042 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Wr 114/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2714039 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2714037 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 781/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714034 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II FSK 2194/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714036 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 143/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2714032 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Rz 370/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2714030 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r.

I OZ 731/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714025 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 760/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714023 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r.

II FSK 1443/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714035 - wyrok z dnia 6 czerwca 2019 r.

II FZ 540/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713916 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1085/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2713909 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r.

II SA/Kr 353/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714020 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 155/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713475 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II OSK 1655/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713473 - wyrok z dnia 16 maja 2019 r.

I SA/Gl 747/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2713471 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r.

I OSK 705/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713904 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II FSK 2237/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713902 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

I FZ 153/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713487 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 46/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2713477 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III SA/Po 372/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2713474 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.