Court jurisprudences

I SA/Op 155/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2703733 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

I GZ 219/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703737 - postanowienie z dnia 30 lipca 2019 r.

I GSK 542/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703731 - wyrok z dnia 24 czerwca 2019 r.

II GZ 147/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703727 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I ACa 254/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2661187 - wyrok z dnia 28 września 2017 r.

II GSK 1451/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703730 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

II GSK 1657/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703723 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II FSK 2055/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703722 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 70/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2703716 - wyrok z dnia 25 czerwca 2019 r.

I GZ 221/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703721 - postanowienie z dnia 30 lipca 2019 r.

II GSK 1589/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703720 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

I ACa 6/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2661705 - wyrok z dnia 22 czerwca 2017 r.

II FSK 1548/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703710 - wyrok z dnia 17 maja 2019 r.

I SA/Gd 274/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2703714 - wyrok z dnia 25 czerwca 2019 r.

II SA/Rz 660/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2703705 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Łd 455/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2703704 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I SA/Rz 534/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2703700 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Sz 582/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2703699 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II AKa 152/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2671900 - wyrok z dnia 3 października 2013 r.

II AKa 142/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2671983 - wyrok z dnia 12 września 2013 r.

II SA/Wr 416/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2703693 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2019 r.

II SAB/Kr 213/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2703692 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 736/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2703691 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II GSK 900/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703686 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

II SAB/Po 35/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703688 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

III SAB/Gl 239/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2703687 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2019 r.

I FSK 680/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2020/4/52 - wyrok z dnia 25 czerwca 2019 r.

II OZ 502/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703684 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r.

I SA/Op 162/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2703677 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

II AKa 101/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2672217 - wyrok z dnia 17 października 2013 r.

II AKa 19/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2672250 - wyrok z dnia 21 marca 2013 r.

I SA/Gd 382/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2703673 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 484/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2703675 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

III SA/Gl 567/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2703665 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 271/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2703660 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II FSK 795/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703654 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

II GSK 1338/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703653 - wyrok z dnia 24 maja 2019 r.