Court jurisprudences

I SA/Gl 997/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2713436 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 385/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713428 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wr 79/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713422 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 647/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2713421 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II OSK 1468/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713420 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

II SAB/Wr 42/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713418 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 360/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2713412 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 367/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2713409 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

III SA/Lu 255/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2713414 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wr 39/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713410 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 824/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2713408 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 381/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2713407 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II OSK 1645/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713405 - wyrok z dnia 16 maja 2019 r.

I AGa 29/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2678286 - wyrok z dnia 8 maja 2018 r.

III SA/Lu 254/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2713402 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Łd 460/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2712416 - postanowienie z dnia 12 sierpnia 2019 r.

I SA/Sz 178/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2712394 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 276/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2707532 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

I AGa 54/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2675054 - wyrok z dnia 27 lutego 2018 r.

III AUa 1019/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2675077 - wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.

III AUa 1317/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2675084 - wyrok z dnia 20 grudnia 2018 r.

XXV C 1614/16 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2707450 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2017 r.

XXV C 711/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2707448 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2016 r.

I C 1199/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2705937 - wyrok z dnia 26 kwietnia 2019 r.

T-888/16, BP v. FRA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/295/19 - wyrok z dnia 11 lipca 2019 r.

T-838/16, BP v. FRA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/295/18 - wyrok z dnia 11 lipca 2019 r.

VIII K 428/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2714886 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

III AUa 1620/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2675089 - wyrok z dnia 22 lutego 2018 r.

I OSK 1840/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714876 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

III SA/Po 235/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2714861 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 379/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2714857 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Bd 126/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2714858 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 371/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2714789 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 492/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2714541 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III SA/Lu 289/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2714540 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II FZ 549/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714537 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r.