Court jurisprudences

II GZ 341/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089737 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

New III AUa 253/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3185293 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

III C 596/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3129969 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

III Ca 1144/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3113980 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III Ca 1516/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3150932 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

III CSK 130/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3089186 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III KK 243/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3089215 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

III KK 96/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3089627 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III PO 7/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093788 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III RC 161/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3096015 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

III RC 301/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3175518 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

III RC 31/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3113173 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 566/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089678 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 573/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089565 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 580/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089782 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 614/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089899 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 615/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3109385 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 621/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089731 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 622/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3106495 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 626/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113680 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 633/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113883 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 640/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113789 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 647/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113555 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 649/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089912 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 654/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113665 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 674/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113884 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 767/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089712 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 811/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113891 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 853/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3109522 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 512/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3101106 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 544/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3095264 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 584/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3103770 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Po 547/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3150048 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Po 548/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149957 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Po 710/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149479 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Po 711/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149529 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Po 729/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149893 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.