Court jurisprudences

I OSK 2116/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714184 - wyrok z dnia 25 czerwca 2019 r.

II FSK 3112/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714189 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II FSK 3069/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714182 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Op 302/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2714180 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Op 304/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2714171 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

II FSK 3053/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714168 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Bd 545/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2714555 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

I SAB/Gd 3/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2714553 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 151/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2714552 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 238/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2714550 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 359/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2714515 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Op 285/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2714513 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2019 r.

II OW 221/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714447 - postanowienie z dnia 14 lutego 2019 r.

II OW 215/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714448 - postanowienie z dnia 14 lutego 2019 r.

I OSK 887/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714442 - wyrok z dnia 13 lutego 2019 r.

I OSK 1611/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714158 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 271/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2714154 - wyrok z dnia 9 sierpnia 2019 r.

II SA/Kr 438/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714148 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I OW 248/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714186 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

II FSK 1245/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714172 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II FSK 3179/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714156 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 603/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2714153 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2019 r.

II OW 224/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714446 - postanowienie z dnia 14 lutego 2019 r.

I SA/Ol 80/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2715121 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II AKa 167/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2672627 - wyrok z dnia 26 września 2013 r.

II OSK 3382/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714419 - wyrok z dnia 14 lutego 2019 r.

II AKa 189/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2663667 - wyrok z dnia 22 lutego 2018 r.

III AUa 50/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2672968 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

I NSP 72/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2715032 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.