Court jurisprudences

17038/11, BAYRAM v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 sierpnia 2019 r.

52688/15, M.B. v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

7736/17, POPOV v. SERBIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

59434/10, SENDAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 sierpnia 2019 r.

15014/14, TIKHONOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

27743/07, YILDIZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 sierpnia 2019 r.

25842/17, ÇILGIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 sierpnia 2019 r.

27719/06, SEMENOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

21411/12, PLINOKOS v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

38092/18, LYSENKO v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

1085/16, ȘERBAN v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

35020/12, JAKELI v. GRUZJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

11646/18, MELE v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

III AUa 2377/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2685629 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2018 r.

III AUa 977/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2672286 - wyrok z dnia 21 marca 2013 r.

III APa 5/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2672287 - wyrok z dnia 4 września 2013 r.

ASD 6/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2674309 - wyrok z dnia 17 marca 2014 r.

75460/10, AKDAĞ v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I C 374/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2719441 - wyrok z dnia 11 lipca 2019 r.

I Ns 120/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2719440 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I C 1658/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2719439 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I C 728/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2719438 - wyrok z dnia 23 lipca 2019 r.

II K 120/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2719435 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r.

I C 621/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2719437 - wyrok z dnia 30 lipca 2019 r.

I C 731/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2719436 - wyrok z dnia 23 lipca 2019 r.

II AKa 168/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2719431 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

V Ca 1775/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2719430 - wyrok z dnia 8 grudnia 2017 r.

XVII AmE 112/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2719429 - wyrok z dnia 14 lutego 2019 r.

XVII AmA 117/14 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2719427 - wyrok z dnia 6 czerwca 2017 r.

XXIV C 413/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2719428 - wyrok z dnia 8 czerwca 2018 r.

X Ka 1206/13 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2719417 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2014 r.