Court jurisprudences

III SA/Lu 566/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089678 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 573/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089565 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 580/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089782 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 614/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089899 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 615/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3109385 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 621/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089731 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 622/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3106495 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 626/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113680 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 633/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113883 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 640/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113789 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 647/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113555 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 649/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089912 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 654/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113665 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 674/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113884 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 767/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089712 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 811/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113891 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 853/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3109522 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 512/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3101106 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 544/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3095264 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 584/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3103770 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Po 547/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3150048 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Po 548/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149957 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Po 710/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149479 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Po 711/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149529 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

III SA/Po 729/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149893 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

II K 1584/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3126724 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

New II K 1631/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3184321 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

II K 194/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3126723 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

II K 250/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3121282 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

II K 408/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 3103784 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

II K 666/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3165363 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

II K 710/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3159537 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

II KA 1/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNK 2021/2/6 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

II KK 184/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3089640 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

II KO 9/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3089195 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.