Court jurisprudences

II SAB/Wr 39/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713410 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 824/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2713408 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 381/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2713407 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II OSK 1645/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713405 - wyrok z dnia 16 maja 2019 r.

I AGa 29/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2678286 - wyrok z dnia 8 maja 2018 r.

III SA/Lu 254/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2713402 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Łd 460/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2712416 - postanowienie z dnia 12 sierpnia 2019 r.

I SA/Sz 178/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2712394 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 276/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2707532 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

I AGa 54/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2675054 - wyrok z dnia 27 lutego 2018 r.

III AUa 1019/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2675077 - wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.

III AUa 1317/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2675084 - wyrok z dnia 20 grudnia 2018 r.

XXV C 1614/16 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2707450 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2017 r.

XXV C 711/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2707448 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2016 r.

I C 1199/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2705937 - wyrok z dnia 26 kwietnia 2019 r.

T-888/16, BP v. FRA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/295/19 - wyrok z dnia 11 lipca 2019 r.

T-838/16, BP v. FRA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/295/18 - wyrok z dnia 11 lipca 2019 r.

VIII K 428/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2714886 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

III AUa 1620/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2675089 - wyrok z dnia 22 lutego 2018 r.

I OSK 1840/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714876 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

III SA/Po 235/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2714861 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 379/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2714857 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Bd 126/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2714858 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 371/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2714789 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 492/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2714541 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III SA/Lu 289/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2714540 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II FZ 549/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714537 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r.

III AUa 306/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2675002 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2013 r.

III AUa 517/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2675007 - wyrok z dnia 20 czerwca 2013 r.

I SA/Bd 342/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2714603 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2019 r.

III AUa 542/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2675080 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

III AUa 554/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2715201 - wyrok z dnia 5 lutego 2018 r.

III AUa 557/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2674950 - wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r.

I ACa 1165/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2673029 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2018 r.

I ACa 508/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2674267 - wyrok z dnia 16 września 2013 r.

I FSK 1612/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705682 - wyrok z dnia 1 lutego 2019 r.

I GSK 1217/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705213 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.