Court jurisprudences

I SA/Gl 985/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2721294 - postanowienie z dnia 23 września 2019 r.

IV SO/Wr 17/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2721293 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2019 r.

II SA/Kr 870/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2721292 - postanowienie z dnia 16 września 2019 r.

I SAB/Rz 15/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2721291 - postanowienie z dnia 20 września 2019 r.

II SA/Kr 702/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2721289 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

I SAB/Gl 13/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2721290 - postanowienie z dnia 23 września 2019 r.

IV SO/Wr 20/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2721288 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2019 r.

II SA/Bk 345/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2721300 - postanowienie z dnia 19 września 2019 r.

II SAB/Kr 284/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2721299 - postanowienie z dnia 16 września 2019 r.

I SA/Gd 1399/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2721297 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Bd 197/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2721295 - postanowienie z dnia 9 września 2019 r.

I ACa 963/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2705973 - wyrok z dnia 20 marca 2018 r.

I ACa 586/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2690943 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

I C 1501/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 2721284 - wyrok z dnia 4 czerwca 2019 r.

XXVI GC 946/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2721280 - wyrok z dnia 29 listopada 2016 r.

II W 429/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2721283 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

XXV C 494/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2721277 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

XXIII Ga 540/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2721273 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r.

XXVII Ca 1239/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2721279 - wyrok z dnia 11 lipca 2019 r.

II C 552/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2721278 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IX Ka 17/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2721281 - wyrok z dnia 20 maja 2019 r.

71462/17, KOCHERGIN v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

48093/15, ANTOHI v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

42265/06, NEUYMIN v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

51165/08, MILINOV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

83594/17, GEDZHADZE v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

45852/17, ISMAILOV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

XXVII Ca 287/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2721276 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

XXVII Ca 2119/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2721275 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

V Ca 1320/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2721274 - wyrok z dnia 10 lipca 2019 r.

I Ns 527/13 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Gryficach

LEX nr 2721268 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2018 r.

II K 122/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2721272 - wyrok z dnia 8 maja 2019 r.

XXVII Ca 2583/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2721282 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II W 1313/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2721271 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2019 r.

II W 492/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2721270 - wyrok z dnia 25 lutego 2019 r.

I Ns 77/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Gryficach

LEX nr 2721269 - postanowienie z dnia 12 lutego 2018 r.

VI Ka 1068/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721263 - wyrok z dnia 14 maja 2019 r.

I C 143/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gryficach

LEX nr 2721267 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2018 r.

VIII U 2826/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721266 - wyrok z dnia 14 czerwca 2019 r.

VIII U 1821/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721264 - wyrok z dnia 6 października 2017 r.

VIII U 2119/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721265 - wyrok z dnia 6 lutego 2019 r.

VIII U 1561/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721260 - wyrok z dnia 18 listopada 2016 r.

VIII U 2857/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721262 - wyrok z dnia 5 lutego 2019 r.

VIII U 2855/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721261 - wyrok z dnia 7 stycznia 2019 r.

VI Ka 1139/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721259 - wyrok z dnia 1 lutego 2019 r.

VIII U 2188/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721258 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

VIII U 2990/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721257 - wyrok z dnia 20 lutego 2019 r.

VIII U 1462/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721256 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

II K 167/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

LEX nr 2721248 - wyrok z dnia 27 marca 2019 r.

VIII GCo 131/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2721251 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r.

VIII Ga 568/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2721250 - wyrok z dnia 19 lipca 2019 r.

II K 336/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

LEX nr 2721249 - wyrok z dnia 25 marca 2019 r.

III U 321/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2721247 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

II Ka 138/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2721246 - wyrok z dnia 7 lipca 2016 r.

VI Ka 298/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721255 - wyrok z dnia 17 maja 2019 r.

VIII U 2947/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2721254 - wyrok z dnia 26 lutego 2019 r.

VIII Ga 234/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2721253 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

I C 393/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 2721242 - wyrok z dnia 5 sierpnia 2019 r.

VIII Ga 726/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2721252 - wyrok z dnia 12 lipca 2019 r.

VII P 345/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 2721241 - wyrok z dnia 31 października 2017 r.

VII P 367/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 2721239 - wyrok z dnia 28 czerwca 2018 r.

VII U 473/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 2721240 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r.

I C 1309/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2721238 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

IV P 119/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2721236 - wyrok z dnia 6 grudnia 2018 r.

I C 207/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2721234 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 1208/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2721235 - wyrok z dnia 25 czerwca 2019 r.

IV U 191/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2721237 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I C 208/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2721232 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 303/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2721233 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

II Ca 757/14 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2721221 - postanowienie z dnia 10 lutego 2015 r.

II Ca 2253/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2721217 - wyrok z dnia 22 marca 2019 r.