Court jurisprudences

11210/15, ČELJA v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 2 maja 2018 r.

16913/04, JELCOVAS v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 2 maja 2018 r.

25321/02, ÜLGER v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 2 maja 2018 r.

29481/13, CULI v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 2 maja 2018 r.

35132/05, KERMAN v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 2 maja 2018 r.

35853/04, BAJRAMI v. ALBANIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 2 maja 2018 r.

58650/12, CARIĆ v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 2 maja 2018 r.

6341/10, SARIDAŞ v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 2 maja 2018 r.

I C 1055/13 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2520603 - wyrok z dnia 2 maja 2018 r.

I C 243/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2500273 - wyrok z dnia 2 maja 2018 r.

I C 67/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 2520422 - wyrok z dnia 2 maja 2018 r.

II C 1632/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2520640 - wyrok z dnia 2 maja 2018 r.

II C 271/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2544586 - wyrok z dnia 2 maja 2018 r.

II C 419/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2586163 - wyrok z dnia 2 maja 2018 r.

II Ca 361/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2581345 - wyrok z dnia 2 maja 2018 r.

III Nsm 172/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Łowiczu

LEX nr 2486538 - postanowienie z dnia 2 maja 2018 r.

III RC 184/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łowiczu

LEX nr 2488335 - wyrok z dnia 2 maja 2018 r.

II SAB/Op 22/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2482029 - postanowienie z dnia 2 maja 2018 r.

I Ns 39/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Brzezinach

LEX nr 3007946 - postanowienie z dnia 2 maja 2018 r.