Court jurisprudences

II SA/Łd 803/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3089086 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SA/Ol 783/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3088904 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SA/Po 171/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179791 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SA/Po 233/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179713 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SA/Po 234/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179650 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SA/Po 762/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179687 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SA/Po 814/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179789 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SA/Po 831/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3089919 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SA/Wa 281/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3121958 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SAB/Kr 148/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106396 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SAB/Kr 156/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106492 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SAB/Łd 87/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3089089 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SO/Kr 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3109306 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 51/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173701 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

New II W 312/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3183822 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

I Ns 372/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3126746 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I ONP 9/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092376 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 111/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089698 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 112/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092317 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 66/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092337 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 67/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089850 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 69/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092382 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 71/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092325 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 72/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089770 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 89/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089700 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OPP 95/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089763 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 1382/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179819 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 1456/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179738 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2152/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093326 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2153/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093209 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2154/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093227 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2155/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093287 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2156/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093266 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2157/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106688 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2158/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106409 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2234/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106582 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2235/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106493 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2243/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106388 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 2733/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179645 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

I OSK 3033/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179798 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.