Court jurisprudences

II SAB/Po 137/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3092302 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SAB/Po 138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3089726 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 29/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113849 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 30/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3109349 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 31/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113877 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 32/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113583 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 33/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113747 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 34/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094837 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 35/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3095260 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 36/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3095348 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 37/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3093657 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 38/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3093008 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 10/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3089237 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 266/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087640 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 443/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093405 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 454/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087610 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 465/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087653 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 466/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087626 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II UK 9/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087651 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I Ns 141/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie

LEX nr 3105283 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I Ns 972/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3101392 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1232/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088800 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1399/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3087897 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1432/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088806 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1442/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088805 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1455/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088807 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 899/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3094964 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 900/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3094823 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 901/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3094969 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 902/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3094906 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 1181/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3092373 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 1182/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179739 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Łd 416/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3087980 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Op 325/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3087923 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Op 326/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3087942 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Op 330/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3087962 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Po 429/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149567 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 589/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3149886 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 590/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3121998 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.