40792/10, Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Pozytywny obowiązek państw-stron do Konwencji o prawach człowieka w zakresie zapewnienia prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych, FEDOTOVA I INNI v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.